Teatro Ambra

Alessandria (AL) - Via Brigata Ravenna, 8


Eventi trovati a Teatro Ambra
EVENTO LUOGO DATA
JOY GOSPEL SINGERS – Christmas Tour 2023 Teatro Ambra, Alessandria (AL) - Via Brigata Ravenna, 8 DEC 9 2023 posto unico € 17,00
Insynthesis / The Blues Bears – “Semplicemente Musica” Teatro Ambra, Alessandria (AL) - Via Brigata Ravenna, 8 DEC 16 2023 posto unico € 12,00